Po - Pá 8 - 18 h +420 731 162 630
Napište nám kdykoliv! provycvik@provycvik.cz

Reklamační řád

I když společnost  pečlivě vybírá nabízené zboží a jeho dodavatele, může se v ojedinělých případech stát, že u vámi zakoupeného zboží se vyskytnou vady.

Kdy má zboží vady stanoví ustanovení §2161 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se například o případy, kdy věc nemá vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, věc se nehodí k účelu, který pro její použití výrobce uvádí, případně věc není v odpovídající hmotnosti nebo množství.

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího . Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Práva z vad nelze uplatnit v těchto případech:

  • u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

 

Lhůta pro uplatnění vad běží ode dne převzetí zboží.